Könyvelő iroda


Elérhetőség

72/784-865

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FAcebook

A 2021-es évhez képest idén kevesebb hétköznapra eső munkaszüneti nappal számolhatnak a munkavállalók. Két négynapos hétvégéért cserébe két szombati nap pedig munkanap lesz, ahogy az a 2022. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 23/2021. (VI. 1.) ITM rendeletben olvasható.

A munkaszüneti napok nem pihenőnapok, hanem olyan munkanapok, amikor főszabály szerint a dolgozóknak nem kell munkát végezniük. A munkaszüneti napokat a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 102. § (1) bekezdése határozza meg; ezek január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1., valamint december 25-26. napjai.

A munkaszüneti nap egy adott közösség életében kiemelt nap, ennek megfelelően ilyen napokon a rendes munkaidő beosztására csak kivételesen kerülhet sor. Az Mt. 102. § (2) bekezdése értelmében munkaszüneti napon rendes munkaidőben történő munkavégzésre az a munkavállaló osztható be, aki (i) a rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónál vagy munkakörben dolgozik, (ii) idényjellegű vagy (iii) megszakítás nélküli tevékenység keretében dolgozik, (iv) társadalmi közszükségletet kielégítő, vagy külföldre történő szolgáltatás nyújtásához – a szolgáltatás jellegéből eredően – e napon szükséges munkát végez vagy (v) külföldön történő munkavégzés során foglalkoztatott munkavállalónak minősül. Munkaszüneti napon rendkívüli munkaidő is elrendelhető, de csak akkor, ha a munkavállaló e napon is foglalkoztatható vagy baleset, elemi csapás, súlyos kár, az egészséget vagy a környezetet fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése, elhárítása érdekében erre szükség van [Mt. 108. § (2) bekezdés].

Az Mt. 102. § (3) bekezdése alapján a munkáltató vagy a munkakör egyrészt akkor minősülhet a munkaszüneti napon is rendeltetése folytán működőnek, ha a tevékenység igénybevételére a munkaszüneti naphoz közvetlenül kapcsolódó, helyben kialakult vagy általánosan elfogadott társadalmi szokásból eredő igény alapján kerül sor (pl. vendéglátás, egyes gyógyszertárak, benzinkút). Másrészt, a munkáltató vagy a munkakör akkor is a munkaszüneti napon is rendeltetése folytán működőnek minősül, ha a munkavégzésre baleset, elemi csapás, súlyos kár, továbbá az egészséget vagy a környezetet fenyegető veszély megelőzése vagy elhárítása, továbbá a vagyonvédelem érdekében kerül sor (pl. fesztiválon működő biztonsági szolgálat vagy elsősegélyt biztosító intézmény).

A miniszter minden évben rendeletben hirdeti ki az adott évre vonatkozó munkaszüneti napok körüli munkarendet. A munkaszüneti napok alakulásának függvényében a miniszter dönthet úgy, hogy egyes munkanapokat áthelyez (pl. idén március 14-e, hétfő pihenőnap, de március 26-án, szombaton dolgozni kell), fontos azonban, hogy vasárnap nem nyilvánítható munkanappá. Az adott évre irányadó rendelet szabályainak betartása az általános munkarendet alkalmazó munkáltatóknál kötelező. Tehát, azok a munkavállalók, akik nem hétköznapra vannak beosztva munkavégzésre, a rendelettől eltérő munkarendben is foglalkoztathatóak. Megjegyzendő, hogy ha a munkáltató működése miatt a munkanap megszakítás nélküli 24 óra, akkor ez irányadó a heti pihenő- vagy a munkaszüneti nap meghatározása tekintetében is, azzal, hogy a hét és huszonkét óra közötti tartamot heti pihenő- vagy a munkaszüneti napnak kell tekinteni [Mt. 87. § (2) bekezdés].

Amennyiben a munkavállalót munkaszüneti napra nem osztják be, akkor az Mt. 102. § (5) bekezdése és a 23/2021. (VI. 1.) ITM rendelet alapján az alábbiak szerint alakul a 2022. évi munkaszüneti napok körüli munkarend:

2022 msznap

A 2022-es évben a munkavállalók és a munkáltatók 3 négynapos és 3 háromnapos hosszúhétvégével számolhatnak, emellett pedig két szombati nap lesz munkanap az idén.

Forrás:ado.hu

IWIWSatartlapGoogle bookmarkDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huFacebookMyspace bookmarkDiggUrlGuru.huBlogter.huMyspace bookmark