Elérhetőség

72/784-865

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FAcebook

Az őstermelő földeladását durván megadóztatja a NAV

Létrehozva 2019. szeptember 06. (péntek) 08:06

Az őstermelők mindig is kedvezményezettek voltak az adózás szempontjából, a mezőgazdasági kistermelő jelenleg is 8 millió forint termékértékesítésig nem fizet adót és kompenzációs felárral növelten veszik át feldolgozásra a terményét.

figazd

Így egyfajta hibaként értékelhető, hogy az őstermelő földeladását durván megadóztatnák. Bár a gyakorlat egyértelmű, kérdéses, hogy a jogalkotó szándék valóban ez volt-e, vagy azt eddig a Pénzügyminisztérium nem észlelte.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja tv.) 2. sz. melléklet I. 2. pontja kimondja, hogy bevétel különösen a tevékenység keretében vagy azzal összefüggésben a kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz - ideértve a selejtezett tárgyi eszközt is -, nem anyagi javak, anyag, félkész termék (a továbbiakban együtt: vagyontárgy) értékesítésekor kapott ellenérték, illetőleg a szokásos piaci érték (ha ez utóbbi a több), ha annak beszerzési, előállítási költségét a magánszemély BÁRMELYIK ÉVBEN költségei között elszámolta, vagy értékcsökkenési leírást számolt el, azzal, hogy ha az önálló tevékenységet folytató magánszemély olyan ingó vagyontárgyat, ingatlant, vagyoni értékű jogot idegenít el, amelyet nem kizárólag üzemi célból használt, akkor az ebből származó jövedelem adózására egészében a XI. fejezetben foglalt rendelkezéseket kell alkalmaznia.
Az Szja tv. 3. sz. melléklet I. fejezet 20. pontja lehetővé teszi, hogy amikor az őstermelő eladja a termőföldet, akkor az értékesítéskor a nyilvántartásba vett beruházási költség egy összegben elszámolásra kerüljön. Így megvalósul a fenti kitétel, miszerint "bármelyik évben költségei között elszámolta" a kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz beruházási költségét, lévén a jogszabály nem utal a kizárólag az értékesítést megelőzően elszámolt költségek figyelembe vehetőségére.
Az adóhatóság véleménye – tehát egészen hihetetlen módon - a lehetséges költségelszámolást kötelezőnek tekinti és az értékesítés pillanatára helyezi, majd éppen a költségelszámolás „tényével” indokolja, hogy nem érvényes az ingatlanok értékesítésének általános szabálya sem, miszerint 5 év után az eladásból származó jövedelem adómentes.

Az sem világos, hogy miért lenne kötelező a költségként való elszámolás. Az értékcsökkenés és a kivezetés számviteli szabályai mellett a társasági adó-szabályok feltételes módban íródtak, így az adózásban a kivezetéskor az adóalap csökkentése korántsem kötelező. Így rejtélyes, hogy a lehetséges költségelszámolásból miért lesz kötelező költség.

Az adóhatóság régóta ezt a gyakorlatot folytatja és a válaszát ismételt rákérdezéskor is megerősítette. Vélhetően a földjüket eladó őstermelők, akiket a NAV az értékesítésből származó nyereség leadózására kötelez, teljesen másként látják az őstermelők kedvezményes adózási szabályait.

Ruszin Zsolt

Forrás:adoforum.hu

IWIWSatartlapGoogle bookmarkDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huFacebookMyspace bookmarkDiggUrlGuru.huBlogter.huMyspace bookmark