Elérhetőség

72/784-865

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FAcebook

ÚJ NGM rendelet a pénztárgépekről

Létrehozva 2014. január 28. (kedd) 12:35

ÚJ NGM rendelet a pénztárgépekről ! ! !


Az online pénztárgépek beszerzésével és üzembe helyezésével kapcsolatos anomáliák miatt több, kis forgalmat bonyolító adóalany döntött úgy, hogy gépi nyugtaadás helyett minden értékesítéséről számlát állít ki. Erre az Áfa tv. 166.§ (2) bekezdése lehetőséget ad.
Ne örüljenek ezek az adózók, nem lett ezzel nyugodtabb az életük, erről gondoskodik a 20/2014. (I..22.) NGM rendelet.Az alábbiakban összefoglaljuk, mi módosul ezen a területen.

Ha az adózó a gépi nyugta kibocsátása helyett az értékesítéséről kizárólag számla kibocsátásával gondoskodik, őt úgy kell tekinteni, mint aki nyugtaadási kötelezettségének gépi nyugtakibocsátással tesz eleget. A gépi nyugták adattartalmát az online-pénztárgép továbbítja az adóhatósághoz. A kizárólag számla kibocsátó adóalany is köteles lett az adatszolgáltatásra. E kötelezettségének olyan módon tud megfelelni, hogy az e tevékenységéhez kapcsolódóan kibocsátott számlák valamennyi adatát - az állami adóhatóság által meghatározott struktúrában - a számla kibocsátásának keltét alapul véve naponkénti bontásban, naptári hetente, a tárgyhetet követő hét negyedik napjáig, elektronikus úton megküldi az állami adóhatóságnak.
Ha az adóalany gépi nyugta kibocsátása helyett számlát kíván kibocsátani, köteles ezt a tényt az állami adóhatóságnak a tevékenységének megkezdését követő 5 napon belül az e célra rendszeresített nyomtatványon, elektronikus úton bejelenteni.
Amennyiben a bejelentés megtételét követően az adóalany a gépi nyugtaadásra kötelezett tevékenységét megszünteti, köteles ezt a tényt a tevékenység megszüntetését követő 5 napon belül az állami adóhatóságnak az e célra rendszeresített nyomtatványon, elektronikus úton bejelenteni.
Ha az adóalany később mégis áttér az online-pénztárgéppel történő nyugtakibocsátásra, a jelentési kötelezettsége az áttérés napjával megszűnik.
Az adatszolgáltatási kötelezettséget tevékenységről kiállított azon számlák vonatkozásában kell először alkalmazni, amelyek kibocsátása 2014. február 28-át követően történik.
A pénztárgép használatra kötelezett olyan adóalany, aki nyugtakibocsátási kötelezettségét már most is az kizárólag számla kibocsátásával teljesíti, köteles ezt a tényt az állami adóhatóságnak a 2/2014. (I. 22.) NGM rendelet hatálybalépését (2014.01.23.) követő 15 napon belül az e célra rendszeresített nyomtatványon, elektronikus úton bejelenteni.
Fontos: ez a rendelkezés csak azon adózókra vonatkozik, akik tevékenységük jellegéből eredően gépi nyugta kibocsátására kötelezettek.

IWIWSatartlapGoogle bookmarkDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huFacebookMyspace bookmarkDiggUrlGuru.huBlogter.huMyspace bookmark