Elérhetőség

72/784-865

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FAcebook

KATA 2.0: jelentős változások jönnek 2021-től

Létrehozva 2020. december 14. (hétfő) 14:41

A KATA 2013. január 1-jei bevezetése óta mára az egyik legnépszerűbb adózási formává vált, nem véletlenül. Bevezetésekor elsősorban azokra az egyéni vállalkozókra, illetve társaságokra lett szabva a kedvezményes adózás, amelyekben jellemzően a magánszemély tulajdonosok végzik a tevékenységet.

szakadek katasoknak 40 szazalek buntetoado 780x470

Ez az adózás a kedvező feltételei miatt azonban sokkal szélesebb körben vált gyakorlattá, főleg a kisvállalkozók és az őket megbízó cégek körében. 2021. január 1-től azonban jelentősen szigorodik a KATA, melynek fő célja, hogy a vállalkozói szerződésbe burkolt munkaviszonyokat megszüntessék, illetve visszaszorítsák. A változásokról már évközben is lehetett tudni, így a vállalkozásoknak volt elég idejük a felkészülésre - írja elemzésében Kökényesiné Pintér Ilona, a SALDO Zrt. tanácsadó szakmai igazgatója.

Szigorítások pontról pontra

> Január 1-től megszűnik a KATA státus többszörözésének lehetősége. Ez is jelentős szigorítás, hiszen 2020. december 31-ig egy magánszemély akár több vállalkozásban is választhatta a KATA adózást, januártól azonban csak egy jogviszonyában lehet kisadózó. A magánszemély erre vonatkozóan 2020. december 31-ig a NAV-nál bejelentést tehet, hogy melyik jogviszonyában kíván továbbra is kisadózó lenni. Ha azonban ezt nem teszi meg, akkor a NAV határozatot hoz, amely szerint csak abban a jogviszonyában lehet a magánszemély KATA-s, amelyiket elsőként jelentette be a NAV részére.
CÉLSZERŰ TEHÁT A MAGÁNSZEMÉLYEKNEK A VÁLASZTÁS LEHETŐSÉGÉVEL ÉLNI ABBAN AZ ESETBEN, HA NEM A LEGKORÁBBAN BEJELENTETT KATA JOGVISZONYÁBAN SZERETNÉNEK A TOVÁBBIAKBAN KISADÓZÓ LENNI.

> A KATA adóalanyt és a kisadózó részére történő kifizetést terhelő adó mértéke jelentősen szigorodik 2021. január 1-től. december 31-ig hatályos szabályok alapján azokat az adózókat, amelyek adózási formaként a KATA-t választják, kétféle adófizetési kötelezettség terheli. Egyrészt havonta egy tételes adófizetési kötelezettség terheli, melynek összege főállású kisadózó esetén havi 50 000 forint, vagy választása szerint 75 000 forint, illetve nem főállású (pl. nyugdíjas vagy aki rendelkezik legalább 36 órás munkaviszonnyal) esetén havi 25 000 forint. Másrészt, amennyiben a kisadózó vállalkozás bevétele éves szinten meghaladja a 12 millió forintot (amennyiben 12 hónapon át fennállt a tételes adófizetési kötelezettsége), akkor a kisadózót a 12 millió forintot meghaladó rész után 40 %-os mértékű adófizetési kötelezettség terheli.

A 2021. január 1-től hatályos módosítások alapján a fentiekben említett tételes és százalékos adókötelezettség mellett a kisadózó vállalkozások bevételét egy új, 40%-os adó is terhelni fogja az alábbi feltételek fennállása esetén:

> Kapcsolt vállalkozások közötti kifizetéseket terhelő adó
- Ha a kisadózó vállalkozás részére kifizetőnek minősülő vállalkozás juttat bevételt, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, úgy a kifizetőnek a juttatás – már az első forintja - után a juttatás hónapját követő hónap 12. napjáig 40 %-os adót kell megfizetnie.
- Amennyiben a kapcsolt vállalkozás külföldi illetőségű jogi személy vagy egyéb szervezet, akkor a bevétel 71,42 %-a után a 40 %-os mértékű adófizetési kötelezettség (azaz 28,568 %-os adóterhelés) a KATA-s vállalkozást terheli.

> 3 millió Ft-ot meghaladó éves bevételt terhelő adó
- Ha a kisadózó vállalkozás részére kifizetőnek minősülő vállalkozás év elejétől összesítve 3 millió Ft-ot meghaladó összegű bevételt juttat, a kifizető a juttatás 3 millió forintot meghaladó része után 40 %-os adót köteles megfizetni. A 3 millió forintba nem kell beszámítani azt a bevételt, amely után a kapcsolt vállalkozásnak minősülő kifizető 40%-os adót köteles fizetni.
- Amennyiben 3 millió forintot meghaladó összegű bevétel ugyanazon külföldi kifizetőtől származik, a bevétel 71,42%-a után a kisadózó vállalkozás köteles a 40%-os adót megfizetni.

Tekintettel arra, hogy a jövő évtől – bizonyos esetekben – a kifizetőnek keletkezik 40%-os adófizetési kötelezettsége, így a kisadózó vállalkozónak írásban tájékoztatnia kell a kifizetőt a szerződés megkötésekor arról, hogy kisadózó vállalkozásnak minősül.

Amennyiben változás következik be KATA státuszában, úgy - a változás kezdő időpontjának megjelölésével – szintén tájékoztatnia kell a vele szerződéses jogviszonyban álló kifizetőt.

12 millió forintot meghaladó éves bevételt terhelő adó
Nem változik az a szabály, miszerint továbbra is a KATA adóalanynak kell az évi 12 millió Ft-ot meghaladó bevétel után megfizetni – a tételes havi adó mellett – a 40 %-os adót. Nem kell azonban a 12 millió Ft-os összeghatárba beszámítani azon bevételt, amely után a kifizetőnek keletkezett 40 %-os adófizetési kötelezettsége, illetve azt a bevételt sem, amely után a kisadózónak kellett megfizetni a százalékos adót, tekintettel arra, hogy külföldi kapcsolt vállalkozástól vagy ugyanazon külföldi vállalkozástól 3 millió Ft-ot meghaladó bevétele származott.

Összességében 2021. január 1-től a KATA törvény szigorú szabályokat fogalmaz meg, így csökkenhetnek a burkolt munkaviszonyok, minden adóalany csak egy KATA vállalkozásban lehet érdekelt, és visszaszorulhatnak a kapcsolt vállalkozások közti nagy összegű utalások.

Hogyan tovább?
Annak, aki érintett a KATA adózás szigorításában, célszerű kikérni egy professzionális adótanácsadó véleményét, aki segíthet a megfelelő vállalkozási forma megtalálásában, vagy az újonnan hatályba lépő szabályok értelmezésében.

Forrás:portfolio.hu

IWIWSatartlapGoogle bookmarkDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huFacebookMyspace bookmarkDiggUrlGuru.huBlogter.huMyspace bookmark