Könyvelő iroda


Elérhetőség

72/784-865

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FAcebook

Mi változik 2023-tól a bérszámfejtésben?

Létrehozva 2023. január 16. (hétfő) 08:33

Az év eleje a cégek bérszámfejtési területén mindig az ellenőrzéssel és a jogszabályi változások áttekintésével indul. Még 2022 decemberében is jelentős, a bérszámfejtést is befolyásoló változások láttak napvilágot. Ezért - a teljesség igénye nélkül - összefoglaltuk, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2023 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó adózás - szja, szocho – egészségbiztosítás, béren kívüli juttatások és minimálbér tekintetében.

exec payroll banner

Minimálbér
2023. január 1-jétől az új minimálbér bruttó 232 000 forint, a garantált bérminimum bruttó 296 400 forint.

Fontos figyelni arra, hogy a minimálbérek esetén 2023. január 1-jétől, a januári béreknél, a tagi kivéteknél ezeket a béreket módosítani szükséges. Ugyancsak figyelni kell a részmunkaidős foglalkoztatás arányában is a módosításokra!
A részletekről a 2023-as minimálbér változásról készített blogunkból tájékozódhat.

SZJA-kedvezmények

25 év alatti fiatalok adókedvezménye
A 25. életévét be nem töltött fiatal csökkentheti az összevont adóalapjába tartozó egyes jövedelmeit a 25 év alatti fiatalok kedvezményével. A kedvezménnyel csökkenthető például a bérjövedelem, a megbízási díj, az őstermelői jövedelem, az egyéni vállalkozó átalányban megállapított jövedelme, vagy vállalkozói kivétje.

2023-ban a kedvezmény összege jogosultsági hónaponként 499 952 forint, ami 74 993 forint adómegtakarítást, teljes évre fennálló jogosultság esetén 5 999 424 forint, ami összesen 899 914 forint adómegtakarítást jelent. Ha a cégnél jogosult munkavállaló van, akkor az a munkavállaló jogosult a 25 év alatti fiatalok kedvezményére. Ezt a munkáltató, a kifizető mindaddig automatikusan figyelembe veszi, amíg a munkavállaló annak, részben vagy egészben történő mellőzéséről nem ad nyilatkozatot.

Fontos tehát, hogy csak az a munkavállaló töltse ki a nyilatkozatot, aki részben vagy egészében kéri a kedvezmény érvényesítésének a mellőzését!

Családi adókedvezmény
2023. január 1-jétől az eddigiekhez viszonyítva nem változott, azaz az érvényesíthető bruttó családi adókedvezmény – az eltartottak számától függően – kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként:

* egy eltartott esetén 66 670 forint,
* kettő eltartott esetén eltartottanként 133 330 forint,
* három és minden további eltartott esetén eltartottanként 220 000 forint.

Viszont változás a családi kedvezménynél, hogy 2023 január 1-jétől a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személynek minősülő kedvezményezett eltartott gyermek után, jogosultsági hónaponként a kedvezmény havi összege 66 670 forinttal emelt összegben vehető igénybe.

A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye (NÉTAK)
2023. január 1-jétől lehetőségük van a négy, vagy több gyermeket nevelő anyáknak, az összevont adóalapjukat csökkenteni, ezáltal adómentességet szerezni. Jogosult az a négy, vagy több gyermeket nevelő, vér szerinti, vagy örökbefogadó anya, aki az általa nevelt gyermekekre tekintettel családi pótlékra jogosult, vagy családi pótlékra már nem jogosult, de jogosultsága legalább 12 éven keresztül fennállt, vagy a jogosultság a gyermek elhunyta miatt szűnt meg, és az előzőek alapján figyelembe vehető gyermekek száma eléri a négy főt. Az adómentesség nem minden kifizetési jogcímre vonatkozik automatikusan, például ingatlan bérbeadás, osztalék, EKHÓS, KATA-s bevétel stb. Fontos változás, hogy aki tavaly tett nyilatkozatot és fennáll a jogosultsága, nyilatkozatot nem szükséges kitöltenie.

Személyi kedvezmény
A személyi kedvezményt adóalap-csökkentő tételként kell figyelembe venni. Ez azt jelenti, hogy a jogosult magánszemély az összevont adóalapját a minimálbér egyharmadának megfelelő összeggel csökkentheti 100 forintra kerekítve, ami 2023 január 1-jétől 77 300 forint. A jogosultsági feltétel nem változtak.

30 év alatti anyák kedvezménye
2023 január 1-jétől új adóalap kedvezményt érvényesíthet az a 25. életévét betöltött fiatal anya, aki a vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeke után, vagy magzat után családi kedvezmény érvényesítésére jogosult. A kedvezmény (adómentesség) abban az esetben illeti meg a fiatal anyát, ha magzatra, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel a családi kedvezményre való jogosultsága 2022. december 31-ét követően nyílik meg.

A 30 év alatti anyák kedvezményének összege havonta legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal hivatalos közleménye szerinti, teljes munkaidőben alkalmazásban állók tárgyévet megelőző év július hónapjára vonatkozó nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkeresetének összege. 2023-ban a kedvezmény összege legfeljebb jogosultsági hónaponként 499 952 forint, ami 74 993 forint adómegtakarítást jelent, teljes évre fennálló jogosultság esetén 5 999 424 forint, ami összesen 899 914 forint adómegtakarítást jelent.

A kedvezmény érvényesítését a 30 év alatti anyák kedvezményének érvényesítéséről szóló adóelőleg-nyilatkozaton kell kérni a munkáltatótól, kifizetőtől.

Egészségügyi szolgáltatási járulék
2023. január 1-jétől az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 9 600 Ft/hó, illetve 320 Ft/nap összegre emelkedett.

Béren kívüli juttatások
* A béren kívüli juttatásokra vonatkozóan a kedvezményes közterhek a SZÉP-kártyák esetében 2023 január 1.-jétől változatlanok. Béren kívüli juttatásként 28 százalék (szociális hozzájárulás és szja) fizetendő. A kedvezményes keretösszeget meghaladó rész egyes meghatározott juttatásnak minősül, ami utána munkáltatóknak 33,04 százalék kötelezettséget kell megfizetni.
* SZÉP kártya juttatások: megszűnnek a Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP-kártya) alszámlái, a szállás alszámla a SZÉP Kártya egyedüli számlájaként működik tovább. Az eddigi alszámlák értékhatáraira vonatkozó előírások, így az adókötelezettség ezentúl csak a rekreációs keretösszeghez igazodik, amely változatlanul 450 000 forint/év. A támogatásnak az éves rekreációs keretösszeget meghaladó része egyes meghatározott juttatásnak minősül. A SZÉP-kártya szabályok változásáról részletesen olvashat blogunban.

Szociális hozzájárulási adó, KIVA
* A szociális hozzájárulási adó mértéke 13%.
* A KIVA mértéke 10%.

Az egyszerűsített foglalkoztatás
* 2023. január 1-jétől az egyszerűsített foglalkoztatottak részére megállapított legkisebb órabér 1.134 forint.
* A legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott részére megállapított legkisebb órabér 1.483 forint.

Fontos, hogy EFO foglalkoztatás esetében is az Mt. szerinti kötelezettségek is járnak a munkavállalónak. (pl. éjszakai pótlék) A mentesített keretösszeg (vagyis amely összegig a munkavállaló egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelme szja-mentes) továbbra is a napi minimálbér, illetőleg garantált bérminimum 130 %-a, tehát 2023-ban minimálbér esetén 13.871 forint, garantált bérminimum esetén 17.719 Ft naponta.

Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében maximálisan kifizethető napi munkabér összege a minimálbér napi összegének kétszerese, tehát 2023-ban 21.340 forint. Amennyiben ezen összegnél többet fizet a munkáltató, az a kifizetőnél költségként nem vehető figyelembe, tehát nem minősül a vállalkozás érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak.

Az egyszerűsített foglalkoztatás után a munkáltatót terhelő közterhek 2023 januártól a minimálbérhez kötöttek, alkalmi munka esetén 2.320 Ft/fő/nap, mezőgazdasági / turisztikai idénymunka esetén 1.160 Ft/fő/nap, filmipari statiszta esetén 6.960 Ft/fő/nap.

EKHO, gyed, gyes táppénz
* Kifizetői EKHO: a kifizető a veszélyhelyzet ideje alatt továbbra is mentesül az EKHO fizetési kötelezettség alól.
* A GYED maximum összege bruttó 324 000 forint
* A táppénz napi maximuma bruttó 15 467 forint. (minimálbérhez kapcsolódik)
* A GYES összege bruttó 28 500 forint, és az öregségi nyugdíj összeg is 28 500 forint.

Apaszabadság, szülői szabadság
Apasági szabadság
2023. január 1-jétől az apa gyermeke születése esetén legkésőbb a gyermeke születését követő, vagy gyermek örökbefogadása esetén legkésőbb az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő második hónap végéig 10 munkanap szabadságra jogosult, amelyet kérésének megfelelő időpontban, legfeljebb két részletben kell kiadni. A munkavállaló az apasági szabadság öt munkanapjára 100% távolléti díjra, a hatodik munkanapjától a távolléti díj 40 %-ára jogosult.

Szülői szabadság
2023. január 1-jétől a munkavállalót gyermeke hároméves koráig évente negyvennégy munkanap szülői szabadság illeti meg. A szülői szabadság igénybevételének feltétele, hogy a munkaviszony egy éve fennálljon. A munkavállaló a szülői szabadság tartamára a távolléti díj 10%-ára jogosult.

Olvassa el blogbejegyzésünket az apasági szabadság és a szülői szabadság részleteiről!

Jövedelemletiltás
2023. január 1-jétől módosulnak a végrehajtási eljárásban a jövedelemletiltás szabályai. 28.500 forintról 60.000 forintra emelkedik a havi jövedelem nem végrehajtható része, 142.500 forintról pedig 200.000 forintra nő az az összeghatár, ami fölött a munkabér korlátlanul végrehajtható.

Forrás:rsm.hu

IWIWSatartlapGoogle bookmarkDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huFacebookMyspace bookmarkDiggUrlGuru.huBlogter.huMyspace bookmark