Könyvelő iroda

Elérhetőség

72/784-865

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FAcebook

Egyre több vállalkozást érint, hogy bevallásait adótanácsadónak/adószakétrtőnek kell ellenjegyeznie. Ha az Ön cégét is kötelezték erre, de könyvelőjének nincs meg a megfelelő jogosítványa az ellenjegyzésre, forduljon hozzánk bizalommal !

Amit a fokozott adóhatósági felügyeletről tudni érdemes

2012. január 1. napjától új jogintézményként bevezették az adóregisztrációs eljárással egyidejűleg a fokozott adóhatósági felügyeletet. A jogintézmény bevezetésének célja, hogy az adózási szempontból kockázatosnak ítélt adózók működésük első időszakában folyamatosan adóhatósági felügyelet mellett működjenek.

Az adóhatóság az adószám megállapítását, illetve a cégbejegyzésre kötelezett adózók esetén a vezető tisztségviselő, illetve a tag személyében történt változással összefüggő vizsgálat lezárását követően haladéktalanul kockázatelemzési eljárást végez. Ehhez az adóhatóság kérdőívet küldhet az adózónak.

A kockázatelemzés eredményeképpen az adóhatóság az adózót határozattal – legfeljebb egy- éves időtartamra – fokozott adóhatósági felügyelet alá vonhatja, amennyiben megállapítja, hogy a vállalkozás gazdasági tevékenységének megvalósulása – a cég tagjainak, vezetői tisztségviselőinek korábbi gazdasági tevékenységére, illetve adózói múltjára tekintettel – kockázatot rejt magában, vagy a cég nem rendelkezik a gazdasági tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel, vagy ha a rendelkezésre álló személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek nem elegendőek a gazdasági tevékenység megvalósításához.

A határozatban az adóhatóság az adózót a fokozott adóhatósági felügyelet következményeként:

- kötelezheti adóbevallásának adótanácsadóval, adószakértővel, vagy okleveles adószakértővel történő ellenjegyeztetésére, vagy

- kötelezheti, hogy az áfa bevallásával egyidejűleg nyújtsa be az adóhatósághoz a bevallás alapjául szolgáló bizonylatok másolatát;

- továbbá kötelezheti gyakoribb áfa bevallásra, összesítő nyilatkozat benyújtására.

Amennyiben az adóhatóság a felügyelet tartama alatt a céggel szemben a törvényben tételesen felsorolt mulasztások valamelyikét megállapítja (pl. a bevétel eltitkolásával, a bizonylatok, könyvek, nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítésével összefüggő adóhiány alapján megállapított adóbírságot szab ki, vagy felszólítás ellenére nem teljesíti bevallási kötelezettségét és a mulasztását nem menti ki), az adószám felfüggesztés nélküli törlésének van helye.

Forrás: nav.gov.hu

IWIWSatartlapGoogle bookmarkDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huFacebookMyspace bookmarkDiggUrlGuru.huBlogter.huMyspace bookmark