Könyvelő iroda


Elérhetőség

72/784-865

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FAcebook

Minimálbér 2024: íme, minden részlet

Létrehozva 2023. november 30. (csütörtök) 09:09

Áttekintjük, hogy a december 1-től hatályos 2024-es minimálbér és garantált bérminimum milyen jövedelmeket, kedvezményeket és közterheket pontosan melyik időponttól és miként érint.

20231201

Releváns jogszabályok:
– 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
– 2019. évi CXXII. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről
– 2018. évi LII. törvény a szociális hozzájárulási adóról
– 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról

Azt gondoltuk, hogy a 2021-ben történt évközi minimálbér-módosítás többet nem ismétlődik meg, de 2023. november 20. napján kihirdették a 2024-ben alkalmazandó, de már 2023. december 1-től hatályos minimálbér összegét a Magyar Közlöny 2023. évi 164. számában. Tekintsük át, hogy milyen jövedelmeket, kedvezményeket és közterheket pontosan melyik időponttól érint a változás.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 2023. december 1-től:

- havibér alkalmazása esetén 266 800 Ft /hó
- hetibér alkalmazása esetén 61 340 Ft /hét
- napibér alkalmazása esetén 12 270 Ft /nap
- órabér alkalmazása esetén 1 534 Ft /óra

A legalább középfokú iskolai végzettséget/szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 2023. december 1-től:

- havibér alkalmazása esetén 326 000 Ft /hó
- hetibér alkalmazása esetén 74 950 Ft /hét
- napibér alkalmazása esetén 14 990 Ft /nap
- órabér alkalmazása esetén 1 874 Ft /óra

24 minimalber1

 

24 minimalber2

Járulékfizetési alsó határ

A munkaviszonyban foglalkoztatottak tekintetében meghatározott járulékfizetési alsó határ a tárgyhó első napján érvényes minimálbér (Tbj. 4. § 14.1. pont) 30%-a, tehát 2023-ban december 1-től már 80 040 Ft után kell megfizetni a tb járulékot, és a szociális hozzájárulási adót.

Egyéni vállalkozó és társas vállalkozó esetén:

A minimálbér változása az átalányadózókra is hatással van, hiszen az év utolsó hónapjában már a megemelt járulékalappal kell kalkulálni.

* minimum járulékfizetési alap a társadalombiztosítási járulék (18,5 %) tekintetében a tárgyhó első napján érvényes minimálbér/garantált bérminimum 100 %-a;
* a szociális hozzájárulási adó (13 %) alapja a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér/garantált bérminimum 112,5 %-a.

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (Tbj.) 4. § szerint minimálbér:

14.1. a tárgyhónap első napján érvényes, a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb havi összege, és

14.2. a biztosított egyéni és társas vállalkozó járulékfizetéséről szóló rendelkezések alkalmazásában a tárgyhónap első napján, a teljes munkaidőre érvényes garantált bérminimum havi összege, ha az egyéni vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége vagy a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel.

A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (Szocho tv.) 34. § 11. pontja szerint minimálbér: az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege, kivéve az e törvény egyéni és társas vállalkozókra vonatkozó rendelkezéseiben említett minimálbért, amely a tárgyhónap első napján, a teljes munkaidőre érvényes garantált bérminimum havi összege, ha az egyéni vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége vagy a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel, ennek hiányában a tárgyhónap első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege;

Egyszerűsített foglalkoztatás

Az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszony esetén minimálisan fizetendő órabér:

- legalább a kötelező legkisebb munkabér 85%-a, azaz 1 304 Ft/óra,
- szakképzettéget igénylő munkakör esetén a garantált bérminimum 87%-a, azaz 1 630 Ft/óra

Egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (Efo tv.) 4. § (1a) pontja szerint „Az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszony alapján alapbérként, illetve teljesítménybérként – a meghatározott feltételeknek megfelelően – legalább a kötelező legkisebb munkabér 85%-a, garantált bérminimum esetén 87%-a jár.”

A mentesített keretösszeg jelen állás szerint 2023.12.31-ig változatlan. Ha nem történik ezirányú módosítás, akkor az egyszerűsített foglalkoztatottak számára fizetendő legkisebb munkabér összege december 1-től nő, ugyanakkor a mentesített keretösszeg az idei évben nem emelkedik.

Napi mentesített keretösszeg 2023.12.31-ig:

- szakképzettséget nem igénylő munkakör esetén: 13 871 Ft.
- középfokú végzettséget/szakképzettséget igénylő munkakör esetén: 17 719 Ft.

Napi mentesített keretösszeg 2024.01.01-től:

- szakképzettséget nem igénylő munkakör esetén: 15 951 Ft.
- középfokú végzettséget/szakképzettséget igénylő munkakör esetén: 19 487 Ft.

Efo tv. 9. § (2) bekezdés: „A 7. § (2) bekezdésében meghatározott foglalkoztatásból származó bevételből a természetes személynek nem kell jövedelmet megállapítania és bevallást benyújtania, feltéve hogy az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevétele nem haladja meg az egyszerűsített foglalkoztatás naptári napjainak száma és az adóév első napján hatályos

1. a) kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) vagy
2. b) – ha részére alapbérként, illetve teljesítménybérként legalább a garantált bérminimum 87 százaléka jár – a garantált bérminimum

napibérként meghatározott összege 130 százalékának szorzatát (a továbbiakban: mentesített keretösszeg).”

A közteher mértéke 2023.12.01-től:

- alkalmi munkavállaló foglalkoztatása tekintetében: 2 700 Ft / nap
- mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetén: 1 300 Ft / nap

Efo tv. 8. § (2) bekezdés: „Egyszerűsített foglalkoztatásban foglalkoztatott munkavállaló esetében a munkáltató által fizetendő közteher mértéke a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként

7. a) a 7. § (2) bekezdés a) pontja (mezőgazdasági és turisztikai idénymunka) esetén a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér 0,5 százaléka,
8. b) a 7. § (2) bekezdés b) pontja (alkalmi munka) esetén a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér 1 százaléka,
9. c) a filmipari statiszta alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglakoztatása esetén a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér 3 százaléka,

azzal, hogy a mértéket száz forintra kerekítve kell meghatározni.”

Megbízási jogviszony – biztosítás elbírálása

A megbízási jogviszony (munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony) keretében történő munkavégzés esetén a biztosítás létrejöttének elbírálásához szükséges vizsgálni, hogy az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelem eléri-e a tárgyhó első napján érvényes minimálbér 30 %-át – ami december 1-től 80 040 Ft –, illetőleg naptári napokra annak harmincad részét, ami 2 668 Ft (Tbj. 6. § (1) f) pont). Amennyiben eléri, a magánszemély biztosítottá válik, tehát megbízó részéről bejelentési, járulék levonási és befizetési kötelezettséget von maga után.

Szocho fizetési felső határ

A vállalkozásból kivont jövedelem, az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem, az árfolyamnyereségből származó jövedelem, az osztalék, vállalkozói osztalékalap, és az Szja tv. 1/B. § hatálya alá tartozó természetes személy e tevékenységből származó jövedelme esetén a természetes személynek az adót addig kell megfizetni, amíg az adókötelezettség alá eső jövedelme a tárgyévben eléri az év első napján érvényes minimálbér huszonnégyszeresét, azaz:

- 2023-ban még 232 000 Ft x 24 = 5 568 000 Ft-ot,
- január 1-től pedig 266 800 Ft x 24 = 6 403 200 Ft-ot.

Szocho kedvezmény

Szocho kedvezményekkel kapcsolatban szintén az év első napján érvényes minimálbérrel kalkulálunk, ami 2023. január 1-jén még 232 000 Ft volt, de 2024. január 1-én már 266 800 Ft lesz.

Rehabilitációs hozzájárulás

Rehabilitációs hozzájárulást azoknak a munkáltatóknak kell fizetniük, akiknél a munkavállalók száma a 25 főt meghaladja, és az általuk foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát. Mértéke a tárgyév első napján megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének kilencszerese/fő/év (2011. évi CXCI. törvény 23. § (5) bekezdés), azaz:

- december 31-ig még 232 000 Ft x 9 = 2 088 000 Ft/fő/év,
- január 1-től 266 800 Ft x 9 = 2 401 200 Ft/fő/év.

Adókedvezmények

A magánszemély által érvényesíthető adókedvezmények közül csak a személyi kedvezmény igazodik a minimálbér összegéhez, tehát e tekintetben várható növekedés a kedvezmény összegében, de csak 2024.01.01-től, ugyanis az Szja tv. az év első napján érvényes minimálbért tekinti irányadónak.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.)

3. § 77. Minimálbér: a törvény külön rendelkezésének hiányában is az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege, kivéve az e törvény költségelszámolásra vonatkozó rendelkezéseiben említett mindenkori minimálbért.

A kedvezmények, és érvényesítésük sorrendje a következő:

1. négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye,
2. 25 év alatti fiatalok kedvezménye: 2024-től havonta a KSH által közzétett, 2023. július havi bruttó átlagkereset (559 100 Ft) összege érvényesíthető;
3. 30 év alatti anyák kedvezménye: 2024-től havonta a KSH által közzétett, 2023. július havi bruttó átlagkereset összege érvényesíthető;
4. személyi kedvezmény: mértéke jogosultsági hónaponként a minimálbér egyharmada száz forintra kerekítve, tehát 2023-ban még 77 300 Ft/hó (15% Szja: 11 595 Ft), 2024. január 1-től 88 900 Ft/hó (15% Szja: 13 335 Ft);
5. első házasok kedvezménye: változatlanul 33 335 Ft kedvezmény érvényesíthető az adóalapból (Szja: 5 000 Ft);
6. családi (adóalap) kedvezmény továbbra is:
* egy eltartott esetén 66 670 Ft/hó,
* kettő eltartott esetén 133 330 Ft/fő/hó,
* három és minden további eltartott esetén 220 000 Ft/fő/hó,
* minden olyan kedvezményezett eltartott után, aki a családok támogatásáról szóló törvény szerint tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személynek minősül, jogosultsági hónaponként és kedvezményezett eltartottanként 66 670 forinttal növelt összegben vehető igénybe (15% Szja: 10 000 Ft).

Egészségügyi szolgáltatási járulék

Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 2024. január 1-től 11 300 Ft/hó és 380 Ft/nap.

Forrás:ado.hu

IWIWSatartlapGoogle bookmarkDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huFacebookMyspace bookmarkDiggUrlGuru.huBlogter.huMyspace bookmark