Könyvelő iroda


Elérhetőség

72/784-865

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FAcebook

Megjelent a NAV 2024-es ellenőrzési terve, melyből kiderül, hogy az idei adóellenőrzések során; a kapcsolt vállalkozások, a transzferárazás, a munkálatói részvény programok, a külföldi jövedelmek vizsgálata került majd leginkább célkeresztbe, de a nagyfoglalkoztatóknak is kiemelt figyelemre kell számítaniuk. Jelentősen bővült a kockázatosnak minősített tevékenységek köre is, többek között az ellenőrzött tőkepiaci ügyletekből és kriptovalutából jövedelmet szerzők ellenőrzésével.

navellenőrzés

Az adózók és az adótanácsadók minden évben kiemelt figyelemmel várják, a NAV ellenőrzési irányelveit, melyből kiderül, hogy az adott évben milyen területek kerülnek a NAV célkeresztjében. Íme a 2024-es NAV irányelvek legfontosabb pontjai.

Differenciált, jogkövetéssel arányos fellépés 2024-ben is

Mit is jelent ez pontosan az adóhatóság szempontjából? Ez egyik oldalról a jogkövető adózók támogató eljárással, jogkövetési vizsgálattal történő támogatását az adókötelezettségek teljesítésében. A támogató eljárások egyrészt a nem szándékosan tévesztő, alapvetően jogkövető, de hibázó adózókat segítik a hibáik javítása érdekében. Emellett támogatják az adózókat az adókötelezettség teljesítésében a folyamatosan és gyorsan változó jogszabályi környezet kihívásai miatt.

Másik oldalról még szigorúbb, azonnali fellépést jelent azokkal szemben, akik az adójogszabályok kijátszásával, a költségvetést megkárosítva akarnak jogtalan előnyhöz jutni.

"Az adóhatóság ezekben az esetekben nem fog megelégedni az adóellenőrzés megindításával, hanem büntetőeljárást is fog kezdeményezni."

Üzleti partnerellenőrzés – fontosabb, mint eddig bármikor!

A jogtalan adóelőnyre játszó adózók kiszűrése érdekében a már működő algoritmusok és a mesterséges intelligencia felhasználásával kifinomult kockázatelemzést végez a NAV. Ebben támaszkodik a rendelkezésre álló adatszolgáltatásokra, kiemelten például az online számlaadat-szolgáltatás adatainak feldolgozásával.

Éppen ezért nagy hangsúlyt kap az adózók figyelmeztetése és felszólítása, az adatszolgáltatások eltéréseinek javítására.

Mindez előrevetíti, hogy az adózók oldalán kiemelt fontosságú a partnerekre vonatkozó előzetes üzleti ellenőrzés, amellyel elkerülhető, hogy az adott vállalkozás kockázatos partnerrel létesítsen gazdasági kapcsolatot.

Kiemelt adóellenőrzési területek 2024

Bővültek a NAV által kockázatosnak minősített tevékenységek
A költségvetési kockázatok csökkentését célzó, az elmúlt években kockázatosnak minősített tevékenységi területek (gépjárműalkatrész kereskedelem, gépjármű javítási tevékenység, személy és vagyonvédelmi tevékenység, munkaerőkölcsönzés, számitástechnikai termékek kereskedelme, textil kis- és nagykereskedelem, webhelyen értékesítők, zöldség-gyümölcs nagykereskedelem, élelmiszeripari, mezőgazdasági áruk beszerzése, forgalmazása, építőipari, építőanyag kereskedelmi tevékenységet folytatók, turizmus, vendéglátás, szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatók, taxisok, távol-keleti termékeket árusítók, internetes tartalomszolgáltatók) kiegészülnek egy újabb jelentő körrel. A NAV adóellenőrzési szempontból kockázatos területek közé sorolja; az ellenőrzött tőkepiaci ügyletekből, és kriptovalutából jövedelmet szerzők ellenőrzésére, a rendezvényszervezők, a reklám-, marketing-, és médiaszolgáltatók, valamint a szépségipari, testedzési szolgáltatást – személyi edzői és masszőri tevékenységet – nyújtó adózók ellenőrzését is.

Kapcsolt vállalkozások, transzferárazás, MRP
A kiemelt adózók ellenőrzésén belül, különös hangsúlyt kap 2024-ben a kapcsolt vállalkozások és a vállalatközi tranzakciók ellenőrzése, valamint a Munkavállalói Résztulajdonosi Programot (MRP) működtető szervezetek ellenőrzése.

Magas kockázatú adóalanyok
A költségvetési bevétel szempontjából magas kockázatot hordozó adóalanyok célzott kockázatelemzésen alapuló ellenőrzése magába foglalja minden, az adóhatóság oldalán rendelkezésre álló digitális adat felhasználását.

Itt az induló, és hirtelen nagy forgalmat alkalmazottak nélkül bonyolító, továbbá a székhelyszolgáltató révén működő, vagy a több éve tagi kölcsönből operáló, és ezzel egyidejűleg az adatszolgáltatási, bevallási kötelezettséget elmulasztó adózók ellenőrzése kerül előtérbe.

Az adóhatóság kiemelten kezeli továbbra is a foglalkoztatás jogszerűségének ellenőrzését. A nagyszámú foglalkoztatottat alkalmazók közül azok, akik az online számlaadat-szolgáltatás adatai szerint nem bocsátanak ki számlákat, és a tőlük befogadott számlákra vonatkozóan kontrolladatok sem állnak rendelkezésre, biztosan számíthatnak ellenőrzésre.

Azok a magánszemélyek, akik külföldi banknál tartanak számlát, 2024-ben szintén számíthatnak a NAV kiemelt figyelmére, ugyanis az ellenőrzési terv szerint a pénzügyi számlákkal kapcsolatban nemzetközi információcsere keretében kapott adatokat is ellenőrzik.

Ahogy korábbi blog bejegyzésünkben arról írtunk, jelenleg a 2019-ben keletkezett külföldi tőkejövedelmeket vizsgálja tömegesen a NAV támogató eljárás keretében.

Adónem specifikus ellenőrzések: TAO kedvezmények, kapcsolt vállalkozások, transzferárazás
Adónem-specifikus témákat illetően a társasági adót érintő adókedvezmények igénybevételének kötelező ellenőrzése, a fejlesztési tartalék lekötésének és feloldásának ellenőrzése, az országonkénti jelentések és a határon átnyúló konstrukciók alapján kockázatosnak minősített tranzakciók ellenőrzése lesz a fókuszban 2024-ben.

A kapcsolt vállalkozások esetében pedig immateriális javakat érintő tranzakcióinak ellenőrzése, a bevezetett transzferár adatszolgáltatás adatai alapján kockázatosnak minősített, kapcsolt tranzakciók ellenőrzése, a cégcsoporton belül gyártási tevékenységet végző, veszteséges vagy igen alacsony nyereséget elérő adózók transzferár szempontú ellenőrzése, a kapcsolt vállalkozások közötti hitel- vagy más egyéb pénzügyi ügyletek transzferár szempontú ellenőrzése kiemelt figyelmet kap.

Adóalany specifikus ellenőrzések
Adóalany-specifikus témák szempontjából a gyógyszeripari ágazatban működő, kapcsolt vállalatok ellenőrzése, a szociális hozzájárulásiadó-kedvezmények ellenőrzése, a napelem-értékesítéssel, szereléssel foglalkozó adózók ellenőrzése, a gázkereskedelemmel foglalkozók ellenőrzése, a kiva-alanyok ellenőrzése, az ingatlan-, illetve telekértékesítésből származó jövedelmet be nem valló adózók ellenőrzése, az szja rendelkező nyilatkozatok tekintetében a legnagyobb összegű kiutalásban részesülő kedvezményezettek vizsgálata, a kapcsolt autóipari vállalkozások transzferár szempontú ellenőrzése kerül előtérbe.

A vám területén is megvannak a 2024-es ellenőrzési fókuszok
A vámellenőrzések tekintetében az áruk átengedését megelőzően, az átengedést követően, valamint egyéb esetben a gazdasági trendekhez igazodva alakítják ki a különböző tiltó-korlátozó és szankciós rendelkezések betartására.

A növekvő e-kereskedelmi forgalomkezelésére a pénzügyi és a nem pénzügyi (pl. kábítószer) kockázat kezelésére a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren az elmúlt időkben kialakult elosztóközpont nemcsak a hazai igényeket, de a környező országok megrendelőit is kiszolgálja. Az áruátengedést követő ellenőrzések fókuszába az antidömping, a kiegyenlítővám intézkedésekkel érintett termékek szabad forgalomba bocsátása, az áruk preferenciális származó helyzete alapján igénybe vett kedvezmények, az áruosztályozás és a bevallott vámérték helyessége kerülnek vizsgálat alá.

Továbbra is előtérben van az EU-ból és harmadik országból behozott és Magyarországon forgalomba helyezett, új gépjárművek utáni regisztrációs adó- és áfafizetés ellenőrzése;

Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (EMGA) finanszírozott jogcímek utólagos ellenőrzésekor pedig a NAV különös figyelmet fordít a jogosulatlan igénylésekre, a nem jogszerűen működő kedvezményezettekre, a finanszírozott beruházások megvalósítására, és a fiktív gazdasági események beazonosítására.

A rendészeti szakterület ellenőrzési területei
Az adóhatáság fókuszában idén a fémlopások felderítése és megakadályozása, valamint az illegális kereskedelem felszámolása áll. Ennek érdekében a NAV a hulladékgazdálkodási hatósággal együttműködve az új hulladékgazdálkodási (koncesszori) modell segítségével közös ellenőrzéseket végez majd.

Ugyancsak kiemelt feladat a szellemi tulajdon elleni és ahhoz kapcsolódó egyéb jogsértések, illetve illegális gyógyszerek felderítése.

A közúti áru- és személyszállítás, a közúti közlekedés biztonsága, és a nemzetközi közúti áruszállítás ellenőrzése során a jogosulatlan fuvarozás elleni hatékonyabb fellépést tervez a NAV.

Az illegálisan szabadforgalomba került üzemanyagok forgalmazását hivatottak megakadályozni az üzemanyagtöltő állomásokon a mobillaboratórium háttértámogatásával, szúrópróbaszerű készletfelvétellel, mintavétellel egybekötött jövedéki ellenőrzések.

A jövedéki kiskereskedelmi tevékenységet végzők ellenőrzésével a jövedéki termékek illegális előállítását, jogellenes kereskedelmének felderítését végzik az adóhatóság kollégái 2024-ben is.

Forrás:rsm.hu

IWIWSatartlapGoogle bookmarkDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huFacebookMyspace bookmarkDiggUrlGuru.huBlogter.huMyspace bookmark